Gazbetonun, mimari tasarım ve uygulama alanlarıyla ilişkisini göstermek, yalıtım, güvenlik, deprem emniyeti, hızı ve kolaylığı gibi konularda faydalarını anlatmak amaçlı olarak 2010 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde başlayan derslerimiz, bugün Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Maltepe Üniversitelerinin Mimarlık bölümlerinde verilmekte, her geçen gün katılımı artan üniversitelerle daha çok mimarlık öğrencisine ulaşmaya devam etmektedir.

Gazbeton Dersleri

Yapılarda Gazbeton Uygulamaları Dersi, mimarlık eğitiminde teori ve pratiği birleştiren, öğrencilere bu bütünleşmeyi daha okul sıralarından kazandıran, pratiği akademiye getiren bir derstir. Yapı malzemesi bilgileri, yapım ve uygulama yöntemleri, güncel yönetmeliklerdeki yeri ve sahaya dönük deneyimlerin paylaşıldığı bu ders, şirketimiz teknik uzmanları rehberliğinde yürütülmekte, deneyimli mühendis ve mimarlarımız da kendi pratiklerine uygun konularda derslere katılarak, eğitim programını desteklemektedir

Dersler öğrencilere görsel sunum teknikleriyle aktarılır, ders notları ve araçları dijital olarak paylaşılır. Daha fazla bilgi için www.ytongakademi.com