Ytong Blog

Sektör ve Ytong ürünleri hakkında güncel yazılara, makalelere ve güncel bilgilere Ytong Blog'dan ulaşabilirsiniz.

YIL

Ekleme tarihine göre sırala

19.7.2018

Günümüzde her şeyden önce kullanıcı dostu olan ve işletim kolaylığı gösteren sürdürülebilir otopark projeleri istenmektedir. İster tekil yerüstü otoparkı ister çatı otoparkı, zemin katı otoparkı, bütünleşik otopark veya tekil yeraltı otoparkı olsun, araçların park edilmesine hizmet eden bu yapıların en temel ve de yoğun kullanım alanlarını araç yolları oluşturmaktadır.

devamı

22.6.2018

"Mimarlıkta sürdürülebilirlik çok önemli; siz kenti iyileştirirsiniz, iyileştirirken de bir şeylere çözüm üretmek zorundasınızdır yoksa kentli kendi çözümünü bulur. Yeni kent planlamasında üst ölçekten bakmak kentin sağlıklı büyümesine neden olur."

devamı

22.5.2018

Enerji tüketiminin yüksek olduğu sektörler arasında yapı sektörü önemli bir yere sahiptir. “2012 yılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) verilerine göre, ülkemizde tüketilen toplam enerjinin %35’i konutlar ve ticari binalardan oluşan bina sektöründen kaynaklanmaktadır. 2002-2012 yılları arasındaki 10 yıllık dönemde bina sektörünün tükettiği enerji yaklaşık %70 oranında artmıştır (ETKB, 2014). Bu artış oranının temel nedenleri, artan nüfus, şehirleşme, konut ve ticari bina sayıları olarak sıralanabilir. En önemli enerji çeşitlerinden biri olan elektrik enerjisi tüketiminde ise bina sektörünün toplam tüketimdeki payı yaklaşık %50’dir (ETKB, 2013). Buna ek olarak, en önemli sera gazı olan karbondioksit (CO2) salımlarının yaklaşık %18’i konutlardan kaynaklanmaktadır (ÇŞB, 2013).”[1]

devamı

28.2.2018

Teknolojik gelişmeler her alanda olduğu gibi yapı sektöründe de süreçleri kolaylaştıracak imkânlar sunuyor. Son yıllarda bu gelişmelerin en dikkat çekicisi, bir yapının yaşam döngüsü boyunca tüm süreçlerini kapsayan BIM (Building Information Modelling) teknolojisidir.

devamı

4.8.2017

14 Haziran'da, Londra'nın batısındaki 24 katlı Grenfell Tower adlı binada çıkan ve 40 itfaiye aracı ile 200’den fazla itfaiye erinin müdahale etmesine rağmen ancak 24 saat gibi bir sürede kontrol altına alınabilen korkunç yangın, gözleri binalarda kullanılan yanıcı malzemelere ve yönetmeliklere çevirdi.

devamı

15.3.2017

Isı yalıtım malzemelerinden söz ederken “Isıl iletkenlik hesap değeri”, “lambda (λh ) katsayısı”, “U değeri” gibi teknik terimler kullanılıyor.

devamı

3.2.2017

Enerji Kimlik Belgesi; bir binanın enerji performansını gösteren belgedir.

devamı

24.2.2017

Enerji tasarrufu için ısı yalıtımı şart. Güvenli ve sağlıklı bir yalıtım için dikkate edilecek konuları sizin için 4 maddede derledik.

devamı

24.2.2017

Yapımında Ytong donatılı panellerinin de kullanıldığı Avrasya Tüneli inşaatı tamamlanarak, 22 Aralık 2016 tarihinde trafiğe açıldı.

devamı

24.2.2017

İKÜ Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Gamze Özkaptan Alptekin: “Ytong, Eğitimde Verimli ve Başarılı Çalışmalar Yürütüyor”

devamı

Bize Ulaşın