Ytong Blog

Sektör ve Ytong ürünleri hakkında güncel yazılara, makalelere ve güncel bilgilere Ytong Blog'dan ulaşabilirsiniz.

YIL

Ekleme tarihine göre sırala

28.8.2019

Sağlıklı ve çevreye saygılı bireyler yetiştirmek ancak çevre hassasiyetiyle inşa edilmiş binalar içerisinde verilen bir eğitimle mümkün olabilir. Çünkü eğitim mekânının kendisi aslında bir öğrenme alanıdır.

devamı

28.8.2019

Yatırımcı YIT, Suomi Hloubetín projesinde inşaat konusundaki tecrübesi ve ürün özelliklerini göz önünde bulundurarak, Ytong ve Multipor ürünlerini kullanmayı tercih etmiş.

devamı

28.8.2019

Aşırı sıcaklar çeşitli sağlık problemlerini de beraberinde getirmekte, insanlar üzerinde hem ruhsal, hem de fiziksel açıdan olumsuzluklar yaratmaktadır. Sıcaklar özellikle çocuklar, yaşlılar, tansiyon, diyabet ve kalp gibi kronik hastalıkları bulunan kişiler, kadınlar, açık havada ağır işlerde çalışanlar ve hareketliliği kısıtlı olanlar başta olmak üzere herkesi olumsuz etkiler.

devamı

26.6.2019

Eğer hepimiz tüketimi azaltır, tekrar kullanır ve geri dönüşüme katkı sağlarsak dünya kaynaklarının gelecek kuşaklara da kalmasını sağlayabiliriz. Geri dönüşüm sadece malzeme tasarrufu sağlamaz aynı zamanda enerji tasarrufu da sağlar.

devamı

26.6.2019

Bu projedeki en önemli uygulamalardan biri, tuğla cepheleri herhangi bir değişiklik yapmadan korurken, ısı yalıtımı için gerekli tüm talepleri yerine getirmekti. Çözüm ise Multipor’u iç yalıtım malzemesi olarak kullanmak oldu.

devamı

20.5.2019

“Bu okul sayesinde Denizli’de içe dönük çocuklarını toplum i çine çıkartmayıp, saklayan ve zor durumda olan aileler çocuklarının mutlu olup hayata hazı rlanacakları bir okula kavuşmuş oldular ve en azından 150 tane içedönük çocuk bu okuldan yararlanma imkânı na sahip oldu. Bu okul onları kucakladı.”

devamı

17.5.2019

Sözünü sakınan bir kişi hiç olmadım, yazarken de öyle. Gerçekte mimarlığın niteliğini toplum belirliyor. Bunun için doğruyu bilmeliler.

devamı

19.3.2019

5000 yıllık tarihi ve Avrupa medeniyetlerinin gelişimindeki önemi ile birlikte Troya, Homer zamanından I. Dünya Savaşına kadar olan süreçte sanatsal ve tarihsel büyük bir kültürel etkiyi temsil etmekte.

devamı

1.3.2019

Berlinli mimar Arno Brandlhuber, yaygın beğeni anlayışına göre ‘itici’ veya ’çirkin’ olarak algılanan eşya ve sanat eserlerinin de kendilerine has bir estetik içerebileceklerini ispatlamıştır. Kendisi Potsdam’ın yakınındaki bir gölün kenarında yer alan Doğu Almanya dönemine ait bir trikotaj firmasının boş duran deposunu konuta dönüştürürken, estetiğin alışılagelmiş anlamını sorgulamış. Beklendiği üzere mevcut binanın ‘çirkin’ görünümünü giydirme cephenin arkasına saklamak yerine, bu yapıyı tüm çirkinliği ile muhafaza eden ve cepheye açılan kaba açıklıklarla da bunu vurgulayan Brandlhuber, orijinal malzemeyi korumak adına hem mantolama hem de iç yalıtımdan vazgeçerek, farklı ısı bölgeleri içeren bir çözüm geliştirmiştir.

devamı

21.2.2019

Dünyada enerjinin temin edildiği kaynakların ortalama yarısını oluşturan fosil yakıtların önümüzdeki yüzyılda tükenmeye başlayacağı tahmin edilmektedir. Fosil tabanlı enerji kaynaklarının kullanımı ile karbon emisyonlarının atmosfere salınımının, insan ve çevre üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır. Sanayileşmiş ülkelerde enerji tüketiminin sektörel dağılımına bakıldığında, sanayi ve ulaşımın ardından yapı sektörü üçüncü sırada gelmektedir.

devamı

20.2.2019

Pasif ev yapı standardı, tasarım aşamasından itibaren binalarda enerji verimliliğini göz önünde bulunduran uluslararası enerji etkin tasarım standartlarından biridir. Enerjiyi maksimum düzeyde verimli kullanan pasif evler 90’lı yılların başında Dr. Wolfgang Feist tarafından Almanya’da geliştirilmiş ve ilk örneği olan Darmstadt Kranichstein 1991 yılında inşa edilmiştir. Avrupa’da farklı iklim bölgeleri üzerinde 250 adet proje geliştirilerek performansları gözlemlenmiş ve bu gözlemlerin başarılı sonuçlanmasının ardından pasif ev konusu tüm Avrupa tarafından benimsenen ve uygulanan bir kavram haline gelmiştir.

devamı

20.2.2019

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kış aylarında uygun bir şekilde giyinilmesi durumunda sağlıklı bireyler için ideal ev sıcaklığı olarak 18ºC’yi öneriyor. Bununla birlikte, alerji veya solunum sorunu yaşayan kişiler için önerilen en düşük sıcaklık 16ºC. Ve eğer çok hasta, çok yaşlı ya da çok genç iseniz ideal ortam sıcaklığınız 20ºC olmalı.

devamı

19.2.2019

Ulaşım problemi, günümüz kentlerinin en büyük sorunlarından biri. Kentlerin nüfus yoğunluğunun artmasıyla birlikte motorlu taşıt kullanımının fazlalaşması ve beraberinde getirdiği trafik problemlerinin yarattığı sıkıntılar, hava kirliliği ve gürültü hem insan sağlığını hem de kent yaşantısını olumsuz yönde etkilemekte. Sağlıklı, güvenli, ekonomik, doğa dostu ve erişilebilirlik açısından son derece kullanışlı bir ulaşım türü olan bisiklet, kent içi ulaşım problemlerinde en önemli çözümlerden biri olarak görülmekte.

devamı

18.2.2019

İnsanlar; barınma, çalışma, eğitim ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla günlerinin büyük bir kısmını binalar içerisinde geçirmektedirler. Bina içlerindeki havanın, insan sağlığına zarar verebilecek şekilde çeşitli gazlarla ve partikül ölçekli kirleticilerle kirlendiği birçok araştırma ile kanıtlanmış bir gerçektir.

devamı

12.2.2019

Çevremizdeki sesler bizi rahatsız etmeye başladığı zaman gürültü olarak algılarız. Gürültü sadece rahatsız edici olmakla kalmayıp, beden ve ruh sağlığımızı da olumsuz yönde etkiler. Bunun için de gürültünün kontrol altına alınmasına yönelik yasal düzenlemeler yapılmıştır.

devamı

7.2.2019

Gürültünün kontrol altına alınması gürültü kaynağı, yayıldığı çevre (bina içi ve dışı çevre) ve bundan etkilenen insan ve diğer canlılar açısından ele alınıp çözümlenecek bir sistem sorunudur ve çeşitli disiplinler arasında işbirliğini gerektirir.

devamı

19.7.2018

Günümüzde her şeyden önce kullanıcı dostu olan ve işletim kolaylığı gösteren sürdürülebilir otopark projeleri istenmektedir. İster tekil yerüstü otoparkı ister çatı otoparkı, zemin katı otoparkı, bütünleşik otopark veya tekil yeraltı otoparkı olsun, araçların park edilmesine hizmet eden bu yapıların en temel ve de yoğun kullanım alanlarını araç yolları oluşturmaktadır.

devamı

22.6.2018

"Mimarlıkta sürdürülebilirlik çok önemli; siz kenti iyileştirirsiniz, iyileştirirken de bir şeylere çözüm üretmek zorundasınızdır yoksa kentli kendi çözümünü bulur. Yeni kent planlamasında üst ölçekten bakmak kentin sağlıklı büyümesine neden olur."

devamı

22.5.2018

Enerji tüketiminin yüksek olduğu sektörler arasında yapı sektörü önemli bir yere sahiptir. “2012 yılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) verilerine göre, ülkemizde tüketilen toplam enerjinin %35’i konutlar ve ticari binalardan oluşan bina sektöründen kaynaklanmaktadır. 2002-2012 yılları arasındaki 10 yıllık dönemde bina sektörünün tükettiği enerji yaklaşık %70 oranında artmıştır (ETKB, 2014). Bu artış oranının temel nedenleri, artan nüfus, şehirleşme, konut ve ticari bina sayıları olarak sıralanabilir. En önemli enerji çeşitlerinden biri olan elektrik enerjisi tüketiminde ise bina sektörünün toplam tüketimdeki payı yaklaşık %50’dir (ETKB, 2013). Buna ek olarak, en önemli sera gazı olan karbondioksit (CO2) salımlarının yaklaşık %18’i konutlardan kaynaklanmaktadır (ÇŞB, 2013).”[1]

devamı

28.2.2018

Teknolojik gelişmeler her alanda olduğu gibi yapı sektöründe de süreçleri kolaylaştıracak imkânlar sunuyor. Son yıllarda bu gelişmelerin en dikkat çekicisi, bir yapının yaşam döngüsü boyunca tüm süreçlerini kapsayan BIM (Building Information Modelling) teknolojisidir.

devamı

4.8.2017

14 Haziran'da, Londra'nın batısındaki 24 katlı Grenfell Tower adlı binada çıkan ve 40 itfaiye aracı ile 200’den fazla itfaiye erinin müdahale etmesine rağmen ancak 24 saat gibi bir sürede kontrol altına alınabilen korkunç yangın, gözleri binalarda kullanılan yanıcı malzemelere ve yönetmeliklere çevirdi.

devamı

15.3.2017

Isı yalıtım malzemelerinden söz ederken “Isıl iletkenlik hesap değeri”, “lambda (λh ) katsayısı”, “U değeri” gibi teknik terimler kullanılıyor.

devamı

3.2.2017

Enerji Kimlik Belgesi; bir binanın enerji performansını gösteren belgedir.

devamı

24.2.2017

Enerji tasarrufu için ısı yalıtımı şart. Güvenli ve sağlıklı bir yalıtım için dikkate edilecek konuları sizin için 4 maddede derledik.

devamı

24.2.2017

Yapımında Ytong donatılı panellerinin de kullanıldığı Avrasya Tüneli inşaatı tamamlanarak, 22 Aralık 2016 tarihinde trafiğe açıldı.

devamı

24.2.2017

İKÜ Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Gamze Özkaptan Alptekin: “Ytong, Eğitimde Verimli ve Başarılı Çalışmalar Yürütüyor”

devamı

Bize Ulaşın